Konstrukční systém stavby

Do konstrukčního systému dřevostaveb zasahuje stavební fyzika, která řeší problematiku tepelné izolace a ochrany proti vlhkosti.
S ní souvisí otázka: Jaký konstrukční systém zvolíme ? Difúzně otevřený nebo difúzně uzavřený ?


Ptáte se, co je to vlastně difúze?

Zkráceně můžeme říci, že DIFÚZE JE NEUSTÁLÝ OBOUSMĚRNÝ POHYB PLYNŮ A VODNÍ PÁRY.
Tento pohyb SE DĚJE ZCELA NEZÁVISLE NA PROUDĚNÍ! PROBÍHÁ SKUTEČNĚ SAMOVOLNĚ.

Difúzí tedy dochází i k vyrovnání koncentrací částic vodní páry mezi interiérem objektu a exteriérem. Tento proces je naprosto klíčový pro zdravé ovzduší v interiéru, tedy pro nás, kteří dřevostavbu obýváme.

Zdroj: insowool.cz

Difúzně otevřený systém nebo difúzně uzavřený systém?

Který si mám vybrat?

Difúzně otevřená konstrukce:

Výhody: vnitřní klimatické podmínky; akustické vlastnosti domu; bez rizika mechanického poškození ze strany uživatele

Nevýhoda – vyšší cena

Difúzně uzavřená konstrukce:

Výhoda – cena

Nevýhody: vysoké riziko poškození parozábrany. V případě porušení parozábrany začne do konstrukce lokálně vnikat podstatně vyšší objem vlhkosti a ta může začít narušit odolnost samotné konstrukce. Na těchto místech se mohou začít tvořit plísně, které ničí jak zdravé klima v domě, tak mohou degradovat i konstrukční prvky dřevostavby.

NAŠE DŘEVOSTAVBY STAVÍME V DIFÚZNĚ OTEVŘENÉM KONSTRUKČNÍM SYSTÉMU.

Podle technologie výstavby stavíme:


1) v systému masivních velkoformátových dřevěných panelů NOVATOP

NOVATOP je ucelený a v mnoha ohledech jedinečný stavební systém. Kombinuje vysoce vyspělou technologii, masivnost všech produktů a krásu přírodního dřeva. Celý systém se vyrábí v České republice, na jeho vývoji spolupracovali experti ze Švýcarska. NOVATOP se vyrábí z přírodní obnovitelné suroviny za dodržování přísných ekologických předpisů. (CLT = cross laminated timber = křížem lepené dřevo).

Nosná konstrukce NOVATOP může být současně i vnitřním povrchem. Vysoká kvalita pohledového dřeva v interiéru je garantována sušením dřeva na 8 %. Povrchy panelů je možné upravovat stejně jako přírodní dřevo.

Stavba z NOVATOPu se skládá jako stavebnice – přesně, jednoduše a rychle. Všechny panely jsou vyrobeny na míru a expedovány přímo na místo stavby. Zde se z nich za pomocí jeřábu sestaví masivní konstrukce objektu.

Kvalitní konstrukce je zárukou vnitřního prostředí bez plísní! Konstrukce NOVATOP zůstává s vhodně zvolenou izolací difuzně otevřená. NOVATOP zabraňuje letnímu přehřívání. Fázový posun panelů je podle tlouštěk v rozmezí 3 až 7 hodin, v kombinaci s dřevovláknitou izolací až cca 15 hodin. Všechny panely NOVATOP jsou plošně neprůvzdušné a vytváří vzduchotěsnou obálku i bez foliových parozábran. Pro dosažení vzduchotěsnosti je klíčový jak návrh, tak důsledné provedení všech detailů na staveništi, kterých je ale mnohem méně než u jiných stavebních systémů.

Výhody systému NOVATOPu – rychlost výstavby, difúzně otevřený systém, vzduchotěsnost, pohledové dřevo v interiéru, požární odolnost, certifikace, fázový posun.2) v certifikovaném systému Insowool, ve variantách dle energetického hlediska

Firma Insowool se zabývá vývojem certifikovaných skladeb obálky budovy. Nabízí různá konstrukční řešení splňující požadavek difúzní otevřenosti, a to jak pro celé stavby (certifikované systémy "diffu" pro dřevostavby), tak i pro konstrukce dílčí, například zateplení střech, zateplení obvodových plášťů, ale i konstrukce podlah a další interiérové aplikace.

V našem případě se jedná o skladbu konstrukce, která se zhotovuje přímo na místě staveniště. Rámová konstrukce nosných vertikálních a horizontálních prvků tvoří nosnou rámovou konstrukci, která je vyplněna tepelnou izolací a následně z exteriérové strany zaklopena dřevovláknitými deskami Pavatex. Tyto desky jsou 100% ekologickým materiálem. Rámová konstrukce se přizpůsobí jakémukoliv atypickému rozměru otvorů a výšek, není omezena žádným modulem.

Technologie INSOWOOL umožňuje rozmanité architektonické návrhy.DIFFUWALL® 2010 – skladba obvodové konstrukce

Diffuwall® 2010 Tloušťka stěny Součinitel prostupu tepla Fáze pousnutí teplotního kmitu
  tl. [m] U [W/m2 K] Ψ[hod]
Economy 0,30 0,17 (0,19) 8,9 (7,0)
Economy plus 0,34 0,14 (0,16) 12,0 (10,1)
Pasiv 0,42 0,11 (0,12) 12,8 (10,9)

DIFFUROOF® "e" – skladba střešní konstrukce, zateplení nad krokvemi

Diffuroof® "e" Tloušťka kce. Součinitel prostupu tepla Fáze pousnutí teplotního kmitu
  tl. [m] U [W/m2 K] Ψ[hod]
Basic 0,29 0,16 (0,19) 7,4 (5,6)
Economy 0,33 0,14 (0,16) 7,8 (5,9)
Economy plus 0,37 0,12 (0,14) 10,8 (8,9)
Pasiv 0,44 0,11 (0,13) 11,2 (9,3)

DIFFUROOF® "i" – skladba střešní konstrukce, zateplení pod krokvemi

Diffuroof® "i" Tloušťka kce. Součinitel prostupu tepla Fáze pousnutí teplotního kmitu
  tl. [m] U [W/m2 K] Ψ[hod]
Basic 0,22 0,19 4,8
Economy 0,26 0,16 5,1
Economy plus 0,30 0,14 8,2

3) systém DEKPANEL

DEKPANEL je konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů.

Doba montáže středně velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze pár dnů. DEKPANEL je určen zejména pro nosnou konstrukci stěn rodinných domů, ale je použitelný i pro vícepodlažní bytové domy a stavby občanské vybavenosti s vysokými nároky na statickou únosnost a požární odolnost.DEKPANEL má v porovnání se zděnými stěnami výrazně menší tloušťku. Při stejné zastavěné ploše má dům postavený z panelu větší využitelný vnitřní prostor - průměrná úspora je cca 10m2-15m2. Samotný panel je DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ, jestli bude celá stavba difúzně otevřená nebo uzavřená je už jen na Vás, rozhodnutí ovlivní zvolená skladba stěn a s tím související izolant.DEKPANEL je vyráběn ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipována s ohledem na maximalizaci využití vstupních surovin a minimalizaci odpadu. Při výrobě není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky.

DEKPANEL se vyrábí ve dvou kvalitách a to v konstrukční a nebo pohledové. Konstrukční kvalita dekpanelu je s viditelnými vruty, který čeká na dopracování z interiérové strany SDK deskou a nebo SDKpředstěnou. Pohledová kvalita panelu je tvořena obkladovými palubkami nebo broušenou biodeskouze smrku (popřípadně lze použít modřín, jedli). Tento povrch již zůstává finální z interiérové strany.

Více informací včetně skladeb se dočtete na stránkách www.dekwood.cz/dekpanel-d


Spojte se s námi

© 2024 - LAS dřevostavby | Všechna práva vyhrazena.

Miniweb Přistávací stránky - landing page | CEDUS