Virtuální prohlídka moderní dřevostavby pro bydlení

Moderní stavba byla navržena architektem na místě s výjimečnou atmosférou. Je umístěna v prostranství linií lesa, širokých luk, vzrostlých stromů a malebnou chalupou v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Dům je navržen jako jednoduchý obdélník cca 20x6m, k němuž je ze JV a SZ strany připojena kamenná terasa a vznášející se molo na zemních vrtutech.

Užitná plocha stavby 145,2 m2
Moderní a energeticky úsporné bydlení
Kořenová čistírna odpadních vod
Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby
Dispoziční řešení stavby

Dům je rozdělen na 2 trakty – v jižním traktu jsou umístěny obytné prostory, zatímco na severní straně jsou podružné a obslužné prostory. V přízemí je umístěna denní část dispozice bydlení. V jižním traktu, v přímé návaznosti na zahradu, je umístěn hlavní obytný prostor, který je otevřený do krovu. V severní části stavby je umístěna hlavní vstupní část, sociální a technické zázemí domu. Podkroví stavby je využito z ½, kde jsou umístěny pouze skladovací prostory pro potřeby investora, které je přístupné ze zádveří navazující na schodiště.

Technické údaje

Nízkoenergetická stavba se spotřebou vytápění 14,1 MWH/rok a náklady na tepelný provoz domu činí cca 36 000 Kč/rok v případě zafixovaných nižších cen.

Obálka budovy navržená v certifikovaném systému v difúzně otevřené skladbě konstrukcí.

Vytápění stavby je zajištěno elektrickým podlahovým vytápěním a pomocí elektrických přímotopů. Jako lokální zdroj tepla slouží krbová kamna na kusové dřevo.

Na střešní konstrukci budou později umístěny fotovoltaické panely o výkonu min. 2 kWp, které sníží provozní náklady stavby.

Splaškové vody jsou likvidovány v kořenové čistírně odpadních vod.

Stávající studna na pozemku zásobuje stavbu pitnou vodou.

Spojte se s námi

© 2024 - LAS dřevostavby | Všechna práva vyhrazena.

Miniweb Přistávací stránky - landing page | CEDUS